NHÀ HÀNG - CAFE

NHÀ HÀNG - CAFE
Chuỗi Nhà Hàng Dodo Pizza

Chuỗi Nhà Hàng Dodo Pizza

Ngày hoàn thành: 16-03-2023

Thời điểm thi công: 2022 Địa điểm: Miền Nam Việt Nam Hạng mục: Thi công nội thất

Xem tiếp
Chuỗi Kiosk Phúc Long

Chuỗi Kiosk Phúc Long

Ngày hoàn thành: 23-02-2023

Thời điểm thi công: 2021 - hiện tại Địa điểm: TP.HCM Hạng mục: Thi công nội thất

Xem tiếp
Chuỗi Hệ Thống Nam Sơn Coffee

Chuỗi Hệ Thống Nam Sơn Coffee

Ngày hoàn thành: 23-02-2023

Thời điểm thi công: 2021 - hiện tại Địa điểm: TP.HCM Hạng mục:    Thiết kế & Thi công nội thất

Xem tiếp
Chuỗi Nhà Hàng Texas Chicken

Chuỗi Nhà Hàng Texas Chicken

Ngày hoàn thành: 23-02-2023

Thời điểm thi công: 2021 - hiện tại Địa điểm: Miền Nam Việt Nam Hạng mục: Thi công nội thất

Xem tiếp
Zalo